close

Metagegevens

Archiefinstelling

Nationaal Archief, Den Haag - NL-HaNA

Toegang

1.04.02 - Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

Inventarisnummer

7943

Volgnummer

0839

Reeksen

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.05 Ambon

subdirectory-right

7903-7947, 8522 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Ambon. Met bijlagen

subdirectory-right

7943 Ambon, 1788 mei 26 - juni 2; Banda, 1788 mei 28 - aug. 31

subdirectory-right

152 Verenigde Oostindische Compagnie (VOC)

subdirectory-right

Deel II Kamer Zeeland

subdirectory-right

Deel II/E INGEKOMEN STUKKEN VAN GOUVERNEUR-GENERAAL EN RADEN BIJ DE HEREN XVII EN DE KAMER ZEELAND

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3, p. .

subdirectory-right

Deel II/E.5 Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden van de kantoren in Indië

Van ieder kantoor zijn eerst de reeksen kopie-missiven en -rapporten met bijlagen opgenomen. Dikwijls zijn echter ook van de bijlagen aparte reeksen gevormd. Dit is weinig consequent geschied en het is daardoor mogelijk dat stukken die in zo'n reeks bijlagen ontbreken, terug te vinden zijn in de reeks kopie-missiven en -rapporten met bijlagen. Met name bij stukken van na omstreeks 1769 is dit het geval. De oorspronkelijke opzet van de administratie van de kamer Zeeland was blijkbaar de overgekomen brieven en papieren uit Indië geografisch te ordenen en in één band alleen de kopie-missiven van één zelfde kantoor op te nemen. Ook dit systeem is echter verre van consequent volgehouden. Talloze delen bevatten geheel willekeurig stukken van verschillende kantoren. Indien een band kopie-missiven uit twee of meer kantoren bevat, wordt deze band bij dat kantoor vermeld waarvan de stukken het grootste gedeelte van de band innemen, met vermelding van de missiven van andere kantoren. Verwijzing naar banden in andere reeksen vindt plaats door middel van een blanco inventarisnummer (----). Bij de rangschikking van de kantoren is afgeweken van de door de kamer toegepaste volgorde en is die uit de generale missiven van gouverneur-generaal en raden aangehouden

subdirectory-right

Deel II/E.5.06 Banda

subdirectory-right

div.nrs. Kopie-missiven en -rapporten ingekomen bij gouverneur-generaal en raden uit Banda. Met bijlagen

Rechten

CCO

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1785

den

7:

7:

7:

d„o

315

desselfs Ionk bemand met nog 10: Coppen zodanig als hier aangekom het

„men is naar zijn woontplaats de negorij toem saij gelegen op ceram o„

te mogen retourneeren voerende van hier melde

te

Tot defentie.

2 p: Satemp: gem: gebl:

1 p: snaphan

2 baftas

_„o

1 pattrentas met kruijt

16 Iavanse kleetjes

6 koegels.

2

_„o gengams

2. maccasser kleetjes

10 Neusdukken

30 kommen en pieringe

3 matten Rijst.

December

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda Lesie, met

met desselfs Ionk bemand met nog 7: /oppen zodanig als, hier

aangekomen is naar zijn woontplaats de negorij Haija gelegen op

Ceram te mogen retourneeren voerende van hier meede.

1: p:s Guinees Gem: Gebl:

5 Salemp:

_„o

1 kaaikams kl: roode

1 Sarasen

1 Patollen

10 Iavanse kleetjes

10 Neusdukken

30 kommen en pierings

2 matten Rijst

1:

d„o Lout

_„o

vertrekt van hier naar Ceram den Caramse anakora Masawara,

met desselfs Ionk bemand met nog 23: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij toemsaij gelegen op Ceram

te mogen retourneeren voerende van hier melde.

Tot defentie

2 p:s ijser pannen

2 p:s snaphaan

3 baftas gem: gebl:

3: schoten kruijt

12 karikams gr: en kl: roode

20 p:s snaphan

10 Iavanse kleetjes

13 Nusdukken

40 kommen en pierings

20 messen

2: matten Rijst

1:

_„o zout

vertrekt van hier naar Ceram den Ceramse anakoda wahitie, met

desselfs Ionk bemand met nog 17: Coppen zodanig als hier aange„

„komen is naar zijn woontplaats de negorij Haja gelegen op Ceram

te mogen retourneeren roerende van hier meede

Tol defentie

1: p:s Guinees gem: gebl:

1 p:s snaphan

20 Salemp:

_„o

_„

2: Schotten Kruijt

2 Pitse

4 schinees linnen

10 p: koegls

20 Iavanse kleetjes

10 Neelsdukken

30 kommen en pieringe

2: matten Rijst

vertrekt