close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gaterisser.

N:o 14.

2

Register der Successive van de buiten

Comptoiren dntranvene gemeene Brieven

en verdere Papieren zederd de laatste afzen„

ding in demaand November 1788: zo als

deselve naar Nederland versonden worden

Amboina

voor Amsterdam en Zesland

twee copias der gemeeme missives geschreeven door den Gouverneur en

Raad aan Hmme Hoog Edelheeden in datis 12

Iulij, 20: September en twee vunden: 27: der gemelde

maand.

Twee Copias der Resolutien genomen en Raade van Politie Zedert sen

24: maij tot den 15:' September 1788.

Twee Copias van t berigt van Bouroos Resident Mazel wagen

de vorderingen aan het fort defuisie ged: ult:o

april E:l:

Twee Copias van’t suppliek van den Equipagemeeter woldgaard om een

inkoopte mogen doen van eenige konmen aard

Sarakolij

twe

6

Dupplicaa

„. 11½