closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Amboina

tin geirs van ht rapport gpens ht aangemagtte nire aathile

rij onder ult„o aug„s L: L.

twee Copcas van de korte uittreksel der metaale en ijzere canons

item buskrut en scherp gedateerd als aven.

twee Copies van ’t kort vertoog der naamen vande Bastions en

welk geschuter geplaatst staat meede

als over gedateerd.

twee Coppias der Generaale sterkte der arthilleristen onder

mndio September l: l:

twee Copias der Generaale sterkte van de militie onder ult„o

aug„s 1788:

twee Copias van ’t rapport omtrend de visitatie en monsteering

van de ten handel Gewust zijnde en weder

vertrokkene vaertuigen

annex

Een Notitie van het aangebragte en vervoer

de met dezelven.

twe Copias van ’t rapport nopens de vorderingen aan

compagnies gebouwen onder ult„o angust„

1781:

Banda

Niets

Samater