closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gatenisser

in 7:

à 1788:

berde Pantjallang de

succes ontvange

N:o 14.

t berigt van gecommitteerdens weegens a

confrontatie der monstervollen tegens de

soldij boeken

Copias der lijst vande mnnten maeten en Gewigten

twee Copias die Notitie, ten blijke datie geen vaamde scheiper

aldaar ten handel zijn Geweest

twa Copias van ’t Tabel derper restant zijnde stukken met

deeselver scherp.

twee Copiies van de ruijte kaart der aanhanden zijnde mor

tian metaale en ijzere stukken

twee Copias der specificatie vande Generaele restanten

zo van Contanten als koopmanschappe

twee Copias van de aantooning diepper restant blijven

„de lijwaaten &„a onder ult„o aug:o 1788.

voor Delt en Hoom

twee stellen van gemelde Papieren

Pn demeen

ca

11. ½: