closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 10 Nov: 1782, per

't scheepje Rembang

ontfangen

in de maand ƒber 1788:

dert Vaertuig van

oud Capitain Rasch ont„

vangen

Salembang.

voor amsterdam en Zeelam

twee Coppias der Missive vande Residenten aan Humm Hoor

Edelheidens gedateerd 25: September 1788:

twee Copias van't berigt van de scheeps overleeven van ’t schaep„

se Remlang wegens den ontvangst van

62: baetjes ont en klonterig buskruit

twee copias der verklaering van den oppermeester aldaer

omtunt den innosenten soldaet Beijer

ged: 25: 7ber: C:C:

twee Copias der

missive van voormelde Residenten aan

welm: H: H: Edelheedens gedutaad 23:

9ber 1788:

twee Copias der missives van den Heer weerts Capitain

op 'slands oorlogs fregat de amphitrik

aan gemelde residenten geb: 4: November

1788:

twee Copias der missives van de residenten aan gem: Heer weerts ged:

den 839 daar aan

twee Copias van 't berigt wegens de nalatenschappen van 's Comp„

overleeden dienaenen.

twee Copias der afgaande en aan komende Passelijsten zedert p„mo 7ber

1087: tot ult„o augustus 1788.

twee

den 8:

Tiragan

op tweee

ontvang

den 10: 9

noemde sch

ontvangen.