closeTerug naar inventaris

Transcriptie

na Hoo

K

Gaterisser.

N:o 1

Palembarg

den 2: febr: 1729: Peaston

sieragen polorang ontvange twee Copiab der missives van de residenten aan Hunne Hoog

Edelheeden gedaturt 28: 9ber 1712:

e Dect Eor

twee eerstgem

ontvangen

3. twee stellen der boven gemelde Paperen zoo meede

twee Copias dia enissives van te Residenten aan Hunne Hoog

Edelheeden sub catie 15: maar t29- 19. 22

en 28: maij 1772:

twee Copias der Goaeraale Lijst en naamrol der dienaaren ouder

ult:o 7ber 1761

twie Copius der korte samentrekking vande ammunitie

Vacrtuig Onder evengenoemden da„

twee Copias van ’t dagverhaal van dit Comptoir in 1787:

den 10: 9brr 1788: met

voor twee Copius der Eijst van ’s konings uitgeruste olootter be„

noemde schepje Rembang

ntvange

vijliging van straat Banca, ged: 15: mant t: l:

twee Copias der korte sterkte derdienaeren onder wvingem: datum

twee Copias vansen Generaelen op neem van SComp:s effecten, onder ult„o

febr: 1788.

twee Covias der korte lijst van ’t beloop der effecten

twee Copias der verklaring van elft op dit Compt„r aangekomene

Por zoonen weg„s hun wedervaeren bij de Zeerovers

aan de noortkant van Iambi

alle welke Papuam berueds op den 10: 9ber: 1788: voor amsterdam

en Zalam zijn afgesonden per de scheepen

de Handvastigheid ende 7jstroom

Iasamd

20

Dupplicaar

1. 11