closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 13. a 16: Jann: 1789: per

de scheepen S:t Laurens en

Razenburg ontvangen

Daten

voor amsterdam en Zeeland

twee Copias der missives geschreeven door de opperhoofden en

verdere bedandens aldaer aan Hunme

Hoog Edelheeden Gedateerd 30: 9ber: 1788:

twee Copias der Resitutien genomen nwatis 19: aug„s 12: 7ber:

1: en 11: 8ber: en 30. Gber: 1788:

twee Copias van't Dayaegister Gehouden Zedert den 1„e xber:

1787: tot 30: 9ber: 1788:

voor Delit en Doorn

twee stellen van Gemelde Pappieren

Malacca

voor amsterdam en Zeeland

twee Copis den missives van den Gouverneur de Bruim,

en Raat aan Hunne Hoog Edelheeden

in datis 24: maij, 14: Iunij 7. en 29. Iulij

15: september 14, 16, en 17, 8ber:, item 29:

November 1788:

twee Copias der Gemeene Resolutien Genomen in Raade

van Politie Zidrrt Tanno apail tot ultimo

october 1788:

twee