closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gaterisser

N:o 14.

10

Malacca

twee Copias der afgegaane en aangekomene gemane bee

van de omten gewesten, zeder en tot

als over

twee Copias der afgegaene en aangekomene gemeene brieven

naer en van Riouw zedert panno apail

tot ult:o 8ber 1788:

twee Coppias der afgegaene

ingekomene brieven naer in

van Pera in gemeld tijd perk

twee Copias der Eijsten van de aangekomene en vertrekkenie

schappen en mindere vaertuigen, almee„

de in gemelde tijd perk.

twee Copeeis van’t Relaas gegeven doorden met 's lands

fregat van oorlog de Orangezaal uit

traat sunda in arrest opgezonden

malaijer ditjiet

twee Copias van ’'t relaas gegeven door den enigen tijd te Pou„

hos mang woonagtig geweest zijnden

malacijer Naijn.

twee Copias van’t berigt nopens de uitslands freguat

van ooriog deorangezael

Comp„ over genomene 26: p„s kanons

enoot

tw

d

caa

1. 11