closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 13: 7ber: 1788: Pert

schip Constantia ont„

vanigen

Malacca

twee Copias van ’t rapport van den Capitain militair Hensel

C: S: wegens den staat van Compagnies

vestingwerken N=a

twee Copias der memorien van het verstrekte aan en verbruik„

te ten dinste van 'slands freguat van

oorlog de amphietrite, zederdden 24: 7ber:

1787: tot den 14: october 178:8:

twee Copias der Notitien van de ziekeneld frequat

welke Zedert den 24: december 1787: tot ult„o

februarij 1788: uit Hoopietaal gelegen hebben

voor Delft in Hoorn

twee stellen van alle de bovengemelde Papieren opcipto de laast

genoemde Memorien en Notitien

voorts

twee Copias der Gemeene Missives van den Gouverneur en Raad

aan Hunne Hoog Edelheeden te datis is

Ianuari, 17: maert en 28: april 1788:

twee Copias der Gemeene Resolutien Genomen in Raade van

Politie zedert Primo Ianuarij tot ult„o maert

1788

twee Copias der afgaande en aankomende Gemeene brieven

na en van de buiten Gewesten Zederen tot

als even.