closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noord oort Cust

twee Copias van een Extract missive van gem: fisscher en J:

Ekenholm, daer over spreekende

twee Copias vant bugt van den Npoti boekhouder van

Dazel novens de uit het schip ’t Meeuutje

buiten factuur op macasser uitgeleeverde

gezaagde hebben en pannelasten, ged: 3.

Iann: 1788:

twee Copias van ’t beregt van ’t hoofd der Orthillerij Pilon om

trent het benodigde geschut voor de Iavase

forten, en de in voorraed zijnde rampaerden

d„o

twee Copias der memorie van zodanige ammimitie en wappen

kamers goederen als voorde kruissers vaer„

tuigen verstrekt en verbruijkt zijn H=o

twee Copias van'trapport van A: Gobuis C: S: omtrent de

afschaffing der winkels in ambagtslieden

te Sourabaija en Passaraeang

6

twee Copias van ’t Extract uit de brieff van de Souracarta„

sche residenten aan den Gouverneur on

Raad te Samarang ged: ult„o 9ber: 1781:

omtrent gem: afschaffing

twee Coppias van ’t Extract uit de brief der ledeendens

te