closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gatenisser.

N:o 11.

Iavas Noord oost Cust

te D

van als even ged: 12: 7ber:

178 7: almede dair van spreekende

iea missives geschreeven door den Gouverneur

en Raad te Samarang aan Hunne Hoog

Edelheeden ged: 19: februarij 1788.

Copias der verklaering van de overheeden van het na Banda

gecestineerd schip de Triton, omtrent de

volladnng van dien kiel

twee Copias der verklaring van de scheeps overheeden vande tre

„nopens de onmogelijkheid omde voordien

kiel bepaalde 400: lasten rijst inte neemen

twee Copias der verklaring van de overheeden van 't schip Hoot

weaff, omtrent de vollading van dien bodem

twee Copias der missiver van den Gouverneur en Raed te sa

marang aan Hunme Hoog Edelheeden ge

daturt 20: maert 1788:

twee Coppias der verklaring van de overheeden van het na

timor gedectineert scheepje d’ Cornelias

Adriana, nopens de vollading vandet

kulje ged: 5: maert 1788:

twee Copias van't berigt van Gecommitteerdens wegens de oami„

natie

Dupplicac

7: 11:½: