closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noort Oost Cust

natie van een vaar Rembang aangekomene

nieuwe Pantjallang ged: 29: Jann: bevorms

twe Copjias der specificatie aan het bekootigde tot din opbouw ver„

vin een Pantjallang gen„t LaG:

twa Copeas van de Calculatiere bereekeningen van ’t geen zoude

benodigde zijn tot den vordere voltooijing van

een barkintijn lang 100: voeten, nevens

ennige andere vaertuigen

twee Copies van ’t rapport wegens den ontrangst der met het schip

veere aangebragte goederen

twee Copias der Extract missives van de Bedindens der subalta„

ne Comptoiren aanden Gouverneur en Raed

te Samarang, omtrent de prijs verhoging

ven het Sappanhout en de Culture der

Cardamon &„a

twee Copias van

’t translaat der Iavasche missive door de

Pangerang te Siunanak aanden Gezag„

hbber in dan oosthoek ged: 16: febr: 1781

twee Copias van’t translaet der Iavaanse brieff van den Ja

mimbahan te madura, aan als even ged: 7:

7ber: 1787.

twee

Ten

ontvang