closeTerug naar inventaris

Transcriptie

tr

6

tvan

Gaterisser

i: 1789 over land

N:o 14.

1„

Javas Noord Oost Cust

twee Copias van ’t Extract uit de brieff van den Grissees Resi„

dent schienke, aan den Gezaghibber in

raad te Sourabaija, wegens de slegte

Gesteldheid der rijst Pakhuisen

twee Coppias van ’t berigt van't hoofd der arthillerij PilonC: s:

wegens de examinatie en bevinding vande

nieuw op gebouwde kruitmolen

ie Copias van ’t berigt van den Baas kruitmaker Tankna„

gel, omtrent de vergroting van een

brandspunthok aan de kruitmolen

twee Coppias van’t Extrat uit de Resolution van den 22: febr:

1788: houdende order om alle de slaven

Iaarlijks 40: stuivers hoofdgeld te doen

teffen van ieder

twee coppias der origineele missive vanden Gouverneur

en Raad aan Hunne Hoog Edelheeden

gedateerd 9: maij 1788:

twee Copias van en verband schrift van een hoofden ses

gemeene inlandsche Tmmerlieden

ged: 9: april 1788:

twee Coppias den verklaring vande overheeden van het schip

berkhout nopens een verloren geraakte

plaats

20

Dupplicaar

1: 11:½