closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noort Costut

plaat kopper

twee Copias den bruven Geschreeven doorden boekhouder

Camphuisen te Sumanap aanden Ge„

Zaghebber en Raad in den Oosthoek ged:

23: maert 1788: en aanden Gezag heb„

ber en Raad te sourabaija amtrent de

vertooning bij Poilo manae van eenige

Zeerovers vaertuigen &=a

twee Copias der Instructie voor den Quaatiermuster

Pieter Maens, C: S: ter bekruissing

tegens de Zeerovers ged:

maert

1788:

twee Capias der

missive van den Gouverneur aan

welmelde Hmme Hoog Edelheeden

ged: 15: maij 1788:6

twee Copias van een dictum eener Sententie Gesla„

gen tegens den Iavaan Camis

twee Copias vanden opper Cherurgijn Terest nop=s

1

4: in Comp„s boeijen

overleeden Haa„

den

twee Copias van in Extract aparte brut vande soura

baijasche bediendens aande Gouverneur