closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

Gaterisser

N:o 14.

Javas Noord OostCust

en Raad te Samarang ged: 6: maij 1788: over

de door de Zeerovers gepleegde roof„

zugt te fangi

twa Copias omn't translaet der Javaensche brieff vanden

Tamumbahan van madura aan den

Gezaghebber in den oosthoek Barkeij, spie

kende over gem: roovers

twee Copias ter missive van den Bancallangs Comn„

mandant Coert aan als even Com„

minuteerde dat vijff vaartui

van den Pamimbahan tegen de Zee„

rooers slaagt geweest ende laatste

gevlugt zijn

twee Copias der

apparte brieff door den Joanas Resi

tuit aan den Gouverneur en raed te

Samarang ged: 8: maij 1788. nopens

zekere aldaar aangekomene Engel

sche Snaauw buphratis

twee Copias ter aparte brieff van wetm: Gouverneur

en Raad aan ged: Gaaswyk dienende

en antwoord daer op

twee Copias vantberigt van Gecommitteerdens nopens

de visicatie en bevonden gebreeken

aan

20

Dupplicaar

7: 11. x: