closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Javas Noord Oost Cust

aan dat kieltjee

twee Copias der nadere apparte missive van voorm: Gaes„

„wijk aan den Gouverneur en Raed

te samarang, omtrent het vertrek van

gemelde Snaauw

twee Copias der missives van den Carga van datuaer

tu aan als even Geschreeven, ver„

soekende om ballast

twee Copias apparte missive van den Heer Iwas Gou„

verneur aan den Pacculongangs Resid„t

handelende over gemelde Snaauw.

twee Copias dermissive van den Joanas Resident

Gaaswijk aande Heer Gouverneur ged: B

maij 1788: almeede daer van spreekende

twee Cappias der moesions van den Here Jaeer en Raad

aan Hunne Hoog Edelheeden Geschreven

indato 19: maij 1788: item 21: 26.

twee van 27: van gemelde maenden

12: Junij daar aan.

twee copiar van 't berigt van Gecommitteerdens no„

pens de confrontatie van 35: Corga

kladjes tegens Comp„s monster

tierde