closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Gatenrisser.

d

N:o 14.

7

Javas Noord Oost Cust

twee copias van't beregt om het hoofd der arthilto zij

Pilon nopens den afschelps voor

Batavia van amminitie

goederen

twee Copias vant berigt van Gerommitterdens no„

pena de Examinatie van enige voor

Gem: hoofdplaats gedestineerde wal

affuiten

twee Copias der

Hemorie van den Heer Capitain Com

mandant van 'Slands oorlog schee„

pon Meurer aan de Gezaghebber

in den Oosthoek ged: 26: maij

1788:

twn Copias omt

biljet, verbiedende het op wisselen

van koperen duiten &.a

twee Copias der verkl vanden quartierm:r

de Galeij de valk nopens eenige

vermiste tinkansne planken en

uitgelekt thien

twee Copias van

Een Extract breeff gesz: door den

boekhouder Camphuisen te Simanap

aanden Sourabaijasche bediend„s

ged: 9: maij 1718: nopens de verschij„

5

25

Dupplicaar

7. 11.½