close

Downloads

Download JSON-LDDownload JPG origineel formaat

Wat mag ik met deze afbeelding?

U kunt deze afbeelding rechtenvrij en gratis (her)gebruiken.

Gebruik van scans van foto's, kaarten en documenten.

closeTerug naar inventaris

Transcriptie

den 31: Januarij 1789 ont„

rangs

Gaterister

N:o 14.

1

18

voor Velft en Hoorn

tweestellen van alle de voormelde brieven Resolutig

en andere Papieren

heribon

Nuts

Bantam

voor amsterdam en Zeeland

twee copias der missives geschreeven door den Comman„

deur en Raad aan H: H: Ed: in datis

9: 10 20 - october 1: 14, tn 30:

december 1788:

twee copias van Ziagregister Gehouden zederd panno

1ber: tot uAt„o 7ber: 1788:

twee Copias der Hotitien van de Zudert Zeptember tot

ultimo fber: 1788: aangekome en

vertrokkene scheper

twee copias der Eijst vande aangebragte en verzondene

Pepar in 1788:

twee copias der zamentrekking van de aldaar aange

bragte

25

Dupplicaar

7: 11.7