closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Togt

Hongij

wat omtrent de Extirpatie van specerij boomen in ’t voorzaar is beloofd - - Paag:s

het desweegen

ingekomen berigt van den sawaijs Commandant Fockens C: S: om„

„der Eede gesteld

amotatie van de door hun uijtgeroeijde Nagul boomen

uijt het Rapport van de door Saparouas Hoofd Blondeel gedane kleene Hougij

is niets annotabels waardig gevonden.

de groote Hongij zal den Heer gouverneur in october zelfs doen en des Maat„

„schappijs belangen zoeken te bevorderen

Inkoop

Notitie van de gedanen inkoop

gelijk wat optespeciaal versoek van den Equipagie opzigter zijn ingekogt

In en Afschrijvingen

wat op reekening van specerij distructie zijn afgeschreeven

ook 15½: lb: nat geworden buskruijt van Manipa

op onkosten ordinair ’t aan dit Hoofd Casteel verbruijkt 2492: lb:

ook dat geene wat bij de intext gem: vaartuijgen in een Jaar verspilt

en verbruijkt zijn

een op ordinaire Lasten 1: vijger touw en dies dreg van de Pantjalling

de Expeditie

de geperpitteerde spillagie aan den Hoofd Administrateur

de in text gem: Cardoesen en schroot van Caparoua

’s Comp: slaven.

Een overleeden

Inlandse Zaaken

den Pattij van Massavooij onder Amblauw op zijn verzoek als zodanig onslagen behou„

„dens honnent

op zijn verzoek en hooge Jaeren is mede ontslagen den orangkaij van veri„

„messing

en het dorp door een der bequaamste oudsten laten waarnemen

423:

424:

425:

426:

427:

287:

288:

354:

355.

356

357:

358.

359:

360.

429:

430: