closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Jatij Cuttuure

Berigten der Jatij Custuure en dies minderleijd

Kerkelijke Laaken.

onder de kerkelijke alleen de verplaatsing van eenig school en Leermeesters

het Rapport van de kerk en school visite in A:o p:o van D:s Snetlage reets

verzonden

in dit Jaar is dezelve opgedragen aan D:s Fije en den Tadja van Kilang

twee verkozene Diaconen bevestigt

den fiscaal Hogerwaard C: S: als gecommitteerdens der groote Catechisatie benoemt

accres der kerk gelden en waar toe dezelve g’Emploijeert worden

insteede van den gedimitteerden swenne is als lid aangesteld Sambon

dit Collegie is met een Lid. versterkt

aanmerking op de in A:o 1777: gestelde boete voor den geenen dies aan

huijs ondertrouw doen

nader bepaling daar omtrent gemaakt over reedenen als in den teijk

van welke Lasten de Leeden van Politie vrij zijn

aanstelling van drie Burger officieren

Seprosen

het getal der Leprosen

en het Capitaal derzelve en dies accres

waar van 200: rd:s in ’sComp: Cassa om verinteresseert te worden is overgebragt.

egotie Boeken

van de Examinatie en Confrontatie der Negotie boeken is van berigt gedient

zijnde de door den Heer Gouverneur ontdekt erreur behoorlijk geredresseert

vertoning van de mindere gevallen lasten dan in ’t boekjaar 178 7/8

en de meerdere winsten en inkomsten

de winsten van de Lasten gedetraheert

Aantoning hoe veel de Laesten boven de bepaling is gesteegen

zo als nader blijkt uijt de in tert geinsereerde vergelijk der Lasten en winsten

Generaal vertoog.

Generaal Restant onder ult=o August„s volgens de memorie

Sarq:

28

206:

399:

400.

401.

402:

403:

404:

405.

406.

407:

408:

409:

410:

372:

373:

374:

375:

376:

377

378

379: