closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Rootaten

vertoning van den inbchuur der Nagulen een hoe veel dezelve boven de Cal„

„culative gesteegen is

Iang:s 295:

oorzaak daar van

296:

Notitie van ’t geen 'er nog zijn dat niet heeft kunnen beladen worden

297:

wat 'er in 'T zoo en de Triton zijn ingescheept

298.

299.

het restant daar van

300.

Notitie van ’t geen voor D: E: Comp: is geprofiteert

301.

staat der Nagul Plantagien en dies te zamen trecking

302:

vergelijk der zelve met de Jongste bepaling

303

Aantooning van het bevindene

304.

Calculative opgave van de aanstaande oogst

305

remarque desweegen

Particuliere Vaart en Handel.

getal der Particuliere Handel vaartuijgen

438:

Lijst der alhier genavigeert hebbende vaartuigen en haar Ladingen.

439:

adsistentie van kruijt en scherp aan Voges

440:

Aan den Pagter Sabaar Soekoek gepermitteerd na Batavia te mogen vaaren - -

441:

alzo borgen heeft gesteld voor de bij hem gemeijnde Pagten

Raccaten of Beljeten

gepubliceerde advertissement van de gemaakte verandering in de Conditien der Topbanen.„

413:

Lequesten.

p:s Requesten verzellen aene

461:

verzoek eener hoog gunstige dispositie daar op

462:

speciaale Remarque op het Request van den Capitain van Guericke

463:

Scheepen en Vaartuijgen:

280

Notitie van de in de Triton geladene Nagulen

Twee Javanen van T: Loo agter gebleven na samarang gezonden

281

de zonder dies aanreekening gezondene Pantjalling d' Expeditie is bij de

282:

Boeken zonder geldsom ingenomen.

vervolg: