closeTerug naar inventaris

Transcriptie

vang ne Schepen en Vaartuijgen.

Berigt van ’t getal en Emploij der aanweesende vaartuijgen

derzelver betimmering en presente toestand

de defecte pantjalling Delft om die reedenen thans verzenden,

ter overbreng tevens van deese en de onbequame goederen

onder Commando van den Luijtenant de Vries

Soldij Boeken

de zoldij boeken gesloten zijnde zijn tot dies Examinatie gecommitt:s benoemt

de reekening van den geroofden soldaat kok voor de hem verkeert gecrediteerde

te laten redresseeren

en daar na voor de inlospenningen te Banda verschooten te debiteeren.

Timmeragie en

Reparatien.

hier voor en reets vermaan gedaan

Verkoop

de in text bevondene gevlekte en beschadigde Lijwaten zijn voor het geldende verkogt

om dies minder Rendement de Hoofdplaats te rug te reekenen

beraamde maatregulen om de gewilde en ongewilde Lijwaten van de hand te zetten.

Notitie van de behaalde advansen op ongevlikte

item van de gevlekte, buijten verwagting

voorgestelde maatreugelen daar omtrent

vereijdeling de bij 8

vertoning van de verkoop in dit Jaar en de winsten daar op behaalt

Vreemde Natien

vreemde Natien nog Papoese Rovers is niets vernomen

Lagoe Bomen

Notitie der verkogte Zagoe Boomen te Loehoe: en dies accres

vervolg.

29

Rang: 283:

284.

285.

286:

380:

381:

353:

289:

290.

291

292

293.

294

437:

307: