closeTerug naar inventaris

Transcriptie

1

Vervolg van Jacoe Bomen

Refert aan ged=e Notities

Paap:s 308.

verzeekering van den Heer Gouverneur wegens de attentie die daar opge„

„vestigt word

verder vertoning van 's Lands inkomsten

309.

Ziel Beschrijving.

’t zamentrekking der Colonisten bij de gedane ziel beschrijving

411:

item wat in een rondjaar overleden zijn

412: