closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Batavia

Aan zyne Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gestrengen Groot Achtbaren Heere

P„: Willem Arnola Atting

Gouverneur Generaal

Benevens

De WelEdele Gestrenge Heeren Raaden

Van Nederlands Indie

Hoog Edelen Gestrengen aodt Achtbaren Heer, in

Wel Edele Gestrenge Heeren

Met het schip de Triton van Banda over Saparoua herwaards aange„

komen zynde, den door uw Hoog Edelheedens tot secretaris van Politie

benoemden onder koopman Jan Dirk van Clootwijk, zo geeven w ons

de Eere uw Hoog Edelheedens niet alleen daar van de verschuldigde

communicatie te geven, en daar bij te noteeren dat denzelven direct

in zijn dienst, na gepresteerden Eed, is gesteld maar ook dat gem:

Bodem ten voorsz: Comptoire Saparoua op den 6:' der Jongst verwekene

maand

30.