closeTerug naar inventaris

Transcriptie

welken einde wij ook hier bij insluiten desselfs onder ult„o deser afge„

slotene soldij reekening groot ƒ 135:—:—: om aan hem des behagende

afgegeeven dan wel daar mede indier voege gehandelt moge worden

als uw Hoog Edelheedens zullen gelieven goed te vinden.

Inmiddens verEeren wij ons met diepe eerbied te noemen /:onderstond:/

Hoog Edele Gestrenge Groot Agtbaare Heer, en Wel Edele Gestrenge Heeren

/:lager:/ uw Hoog Edelens onderdanigen en gehoorsaamste dienaere /:was ge„

teekend:/ I: A: Schilling, B: Smissaert, G: N: van Guericke, I: Hoo„

„gerwaard, W: J: de Boinghelles, L: van Jperen, F: L: Brusz: I: D: van

slootwijk, /:in margine:/ Amboina in ’t Casteel Nieuw Victoria, den

20: September A„o 1788:—

Accordeert.

JJ ijes