closeTerug naar inventaris

Transcriptie

32

Batavia

Aan Zyn Hoog Edelheid

Den Hoog Edelen Gistrengen Groot Agtbaren Heevre

m=r Willem Arnold Alting,

Gouverneur Generaal.

Benevens

De Wel Edele Gestrenge Heeren Raaden

van Nederlands Indie./

Hoog Edelen Gestrengen Hot Agtb: Heer

Wel Edele Gestrenge Heeren.

Van onze verrigtingen in ’s Meesters dienst, zeedert het vertrek van den

5277:

Inleijding

Wel Edelen Gestrengen Heer Raad Extra ordinair en Geweesen

Gouverneur en Directeur deeser Provintie Adriaan de

Bock als nu de eer hebbende verslag te doen; Gebruijken we

voor af de vrijheid ten vervolge van onze voorjaarse Beschrij„

ving, onder het Hoofdeel van

§270 Brieven en Papieren, uw: Hoog Ede„

Refert aan de drie reets afgezondene

Brieven en Bijlagen pt de schee„

„pen het Loo in de Triton

Eens eerbiedig te verzoeken ons te mogen gedragen, aan onse met

het