closeTerug naar inventaris

Transcriptie

34

Ingekogt

In de Hoofd Administratie

243

1016: lb: Geconfijte Moernagelen

Dul

ƒ 365: 320

1207:

1908: kann: Azijn Inlands

16 1/10.

53:

2: 6:

In ’t Dispens

25: p„s Rottings knoppen aangemaakt

54: 7/80„

181

6

En t Nagul Pakhuijs

203

lb: of 524 23/550: B3h: Garioffel Nagulen

17639:325:

58210

288744:

15:12:

kann: Jara oLij

123: 15:

37:½:

250:

123: 15:

Aard

37:½:

250:

Door den Cap=n Militair van beuricke

20.

66:

Cement

lb

3920

door den M: kregt der H: Timmerliesen

60:

Ambonse planken L 15 V.n d:o 1: d=m

198:

p„r

400:

138

81

24.¾.

18. 9: â 10

balken

30:

40:½:

133:

13:

d:o

24: 8 9:

Lingoa

30

d„r

do

3:

2: 7/20.

8:

18: 10:

9:

52:

16.

Lassij balken

4:

16: —„

44: 14:

p

30:

36:

86: 2/5:

285.

13.

2:

8:

Door den opperc:: van t Casteel

23:

7: 1/5.

lb:

15:

500:

Lignum Sassefras

Somma

60750.

2:4:

18409

Duse

160

5288:

Hebbende wij tot den inkoop van 250: kannen Iakack en 250 kann

=lijk ook wat op ’t speciaal

Aaro olij, teegens 12: stuijvers de kan, ter onzer Sitting van

Verzoek van den Equipagie

opzigter zijn ingekogt

den 24:' Meij Laastleeden, aan den Equipage opziender qualifi

catie moeten verleenen wijl hij ons bij een schriftelijk berigt

te kennen gaf, dat er nog maar 52: kannen van de eerste per en

95: kannen van de Laatste per restant waaren, met welke

hij niet in staat is geweest de Pantjallangs Delft

en de Expeditie die zeer Lek waaren, ter verdere presen

vatie teegens de infectie der wormen te salfaten en tobomeeren

onder