closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 303:

Aantoning van het bevonden

S: 304:

Calculative opgave van

de aanstaanden oogst

§ 305.

Remarque deswegen

38

Waar bij nog voege en bereekening van 50: vrugt„

dragende en 50: halfwassene en Jonge boomen over 't

present getal van 3745: datijs met t inweesen bevonden

getal der bomen.

Datijs

vrugt„ halfnast

dragende en Jonge

bomen

3745.

187250: 187250.

bevonden

3745.

183863: 104355:

3387: 82895:

minder minder

Het presente Nagul genasch beloofd voor dit maal een

zeer medioceeren oogst, de Calculative opgave door de

Inlandse Regenten gedaan, bepaalt de quantiteijd daar van eene

lijk op 113 23/50: Ah: off 62615: lb Namentlijk

Aan dit hoofd Casteel

Bk 6: —: 410: lb:

Te Saparona en NussaLaut

96: —: 15:—„

Hila

11: 10: —„

Haroeko

Laricque

30.

Van Wel te Zamen Rh: 113:

465:d

AAlhoewel te vermoeden is dat den Inzaam deeze Calculative

begrooting merkelijk zal te boven gaan of schoon er in ’t geheel

geen voor uijtzigt is tot een groot gewasch.

Dor