closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Den opniem der

§: 306:

Jatij Cultuure, zo hier als op de Subatter

Berigten der Iatij Colluu„

ke dies minderheid

„ne Comtoiren almeede na behooren gedaan en de Berigten daar van

ingekomen, mitsgaders ter resolutie van den 24: Meij ingeleijfd zijnde

vereeren wij ons uw Hoog Edelens te vertoonen, als.

Samentrikking den Satij Boomen d A:o 1788.

Minder

Groot Miadeb: Jonge Summari: Meerder

3956:

8121.

2792:

2501:

2828:

Onder ’t goofstasteek„

1386

372.

1915:

4151.

850

Hila Loehoeen Kahoesa

27303:

2195.

12345: 10926:

4032:

Saparoua en Nussalout

Haroeko

148:

336:

785:

301.

2:

23:

22:

50:

4:

95:

Laricque

2066:

2522:

Bouro

3236:

433

7824.

9

12776:

375: 798: 11603:

Manipa en Kelang

3009:

3962:

Somma P=s 10993.

19420: 30642:

61055

3009

62008:

In A Passato telde men

953:

953:

Dus betgar

minder

minder

Het Rendement van

§307:

agoe Bomen uijt de Loehoese of klein Ceram„

Notities der verkogte Zagoe

Boomen te Loehoe en dies ac„

se Bosschen in een rond Jaar verkogt is volgens de ter setting

„cres

van den 28: Julij gediende en met beve bevestigde Notities door

den

ond

Ins

deD

geren

6