closeTerug naar inventaris

Transcriptie

ft

§ 316

zijnde de gemeente daar van ken„

nisse gegeeven

§ 317:

door de aufugien van den Pag

ter van het Hoofd Geld der Chi

„neesen Tjio Teeko.

is die geregtigheijd deszelfs

Borgen ter verbevoning opgedra

„gen

§ 310

wat ter gemoedkoming van dit

Borgen is beslooten

40.

worden gedaan, en dat wel om voor te komen dat Jongeling en andere

perzoonen, door het fieeren van meerder geld dan rd„s 10: sdaags,

zich zelve niet ruineeken

van welke een en ander de Gemeente bij aficie van Bitjetten

kennisse gegeeven zijnde, hoopen wij dat die ampliatie uW

Hoog Edelens gunstige goedkeuringe zullen verdienen:

Den pachter van het Hoofd geld der Chineesen Tjio Theeko, met

achterlaating van veele schuldig zoo aan Particuliere Perzoonen,

als het derde en vierde Termijn van zijn Pachtschapt voor de

maanden Meij en Augustus h: a: tot een bebragen van rd„e 350:

welke hij nog niet in Cassa voldaan hat sdaags na het vertrek

van het schip T Loo vermiste en waarscheijnelijk op eene Clandes„

tine wijze met dien bovem van hier g'oufugeert zijnde hebben

wij der onzer fitting van den 13: Junij Jangstheeden na den inhoud van

het 7:e articul der Generaale Tacht Conditien, de vereffening

van zijne achterstallige Pachtschaf moeten opdragen zyne hier

aangestelde Borgen dien Luijterant Chinees Lim Djoeko en

Een meede Chinees Nis Hoseeng.

Hellende wij ten selven dage, der gemoedkoming van zijne Borgen

en andere Credisteuren ook moeten besluijten om des g’aufugeer„

„dens achtergelatene Boedel door den officier van de Justitie

in presentie van twee leeden uijtgemelden raade te laaten

Jnventarisseezen