closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 319:

verzoek dien aangaande aan

Hum Hoog Edelheedens

§ 320:

Requesten van de Pagters van

de Zaguweer en Atrak ook

die van de Bazaar om eenig

afslag

Huw Hoog Edelheedens aan

bieven en een gunstig ouspositien

daar op verzoeken.

Inventarisseeren en daar na ook verkoopen:

Wij bevrijmoedigen ons UW Hoog Edelens van dit een

en ander kennisse te geeven en teevens op ’t ookmoedigste te

versoeken om ter Hoofdplaatse recherge na dien ge„

faibleerden Tachter Tio Theko te willen laten doen

en denzelven bij den achterhaaling dit geen te zenden, ten eijnde

ten exempel van andere, die zijn voetspoor in der tijd zoude

willen volgen na merites gecorrigeert te kunnen worden.

Den Luijtenant der Chineese natie alhier en Pachter van

de Saguweer en Arak Lim Djoeko, gelijk ook den Pachten

van de Bazaar Kojapko ons per Requeste te kennen gegeeven

hebbende een merkelijk nadeel bij die Lachten geleeven te hebben

met verzoek, dat hunne aan uw Hoog Edelens geaddres„

„seerde schriftelijke supplicquen, ter erlanging van eenige apslag

hunner verschuldigde pachtpenningen, met onzo voorschrijving

gesecundeert mogte worden; zo kunnen wij niet afzijn gemerkt

de door hun geallequeerde reedenen voor t meerendeel in waar„

heid bestaan, deeze Menschen in dit Jaar zeekerlijk veel schaa„

de in die Pachterijen geleeden hebben, Uw Hoog Edelens guns

tige dispositie ten hunnen opzigte te imploreeren.

8

zijn

igen

4

va

70

d

zulx iij

man lb

ihe m