closeTerug naar inventaris

Transcriptie

=

42

§ 327:

Welk bedragen wij UW Hoog Edelens ootmoedig verzoeken,

verzoek om dezelve aan de hou„

ders der Eerste wissel brieven

om aan de houders der eerste, en hier bij ingevolge de ordre overgaande

te laaten voldoen

tweede wissel Brieven te willen laaten rembouseeren; zijnde

de memorie onder de Rylagen gevoegd.

§ 328:

Neevens de Origineele Rapporten van den maan„

Rapporten der Maandelijkse

opneem van de Groote en kleine

„delijksen opneem der Groote en kleine Geld Cassen tot ulti„

geld Cassa

„mo Augustus Jongstleeden

§ 329

Voorts hebben we ook nog op het verzoek van den kerk„

2d„o 600: teegen 1 3/8: ke„ prcto

meester den opperkoopman Balthazar smissaert uijt het

smaands van den Kerkmeester,

in Cassa: ontfangen

restant van de Kerkmiddelen in ’s Comp„s Cassa, ontfangen

Rijxd„s 600:

§ 330:

Mitsgaders van het Capitaal der Leprosen

ook N:o 200: van ’t Capitaal

ten Eijlande Molanen Rijxd„s 200:—. —: beijde om teegens

der Leprosen.

den intrest van 3/8 p„r Cento 'smaands bij de Comp: â deposito

te blijven voortloopen

§ 331

Tot slot van dit Hoofdeel vereeren we ons uw Hoog

Calculative bereekening der

Jerodig de Contanten voor d: /o Edelens reverentelijk te vertoonen en in deezen plaats te

geeven, de

Calculative