closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 332:

Berigt der Fortificatien en Ge„

bouwen.

§ 333:

Het Gouvernement op seven

Balken na geheel voltvoijt

§ 334:

Eer schuijf Hluijs aan de Cas„

teeles gragt gemackt

Een dreijfsluijs zal mede

gelegt worden.

§ 335:

wanneer ontdekt zal werden

de heeden der verzakking aan t

bastioen Overijzel

Ten aspect van de

Fortificatien en Gebouwen met en t„

der

derzelver vorderinge, achter we ons verplicht, uijt het door den Cap

Nos

tam en opziender der werken Tabries Nicolaas van

Geriricke aan ons deswegens gepresenteert berigt, na de ordre

uw Hoog Edelens te vertoonen dat.

Het Gouvernement. uijtmakende ’t blok bij het PlanN 14:

zo verre de aanhanden zijnde Houtwerken hebben toegelaten in

de maand Januarij reeds voltovijd is geweest, waar nev er nog seven

balken zijn ingebragt, wankeerenbe dans nog acht die bij den

ontfangst meede ten eersten zullen ingelegd worden.

Een Schuijf sluijs aan de westkant van de Kasteels gragt

is ten vollen voltooijd, zullende bij ’t Casseeren der teegen mous„

son, Een dreijfsluijs aan de oost kant gelegd worden, die bij t

wassende water opengaat en bij het vallen wederom sluijt,

waar door de Gragt met geringe moeijte zal te zuijveren zijn,

„. door het openen van de eerste, als de Gragt volwater is

Bij den aanleg van deese Hluijs zal men: na de opgave van gemelde

Capitain van Thericke:/ t best konnen ontdekken, de reedenen

der verzakking aan ’t bastion Overijzel, dewelke door de

malyt schietlood nagegaan en eenlijk bevonden is de scherper

hoekk

Het

rij

Hek:

houte