closeTerug naar inventaris

Transcriptie

verdere overwijking voor.

zien

§ 339:

de kalk barsten in de wal voo

ringen gepleijstert

ook de in text Gem: wooningen

§ 340:

de VLoer van 't kruijt magu

azijn na de w kant tenhoogt

§ 341

de vier bedekte weegen op„

gevuld en voorzien

§ 342:

Met't Packhuijs en Logement

den Mattroosen werden voort

gevoren tot dies volkomen exel

tie

reeden waar aan deszelfs onvol„

toging dus lange moet worden

g’inpudeert

van het dak eenigzinds was overgeweeken, is weederom te regt

gebragt en voorzien teegens alle verdere overwijking

Eenige dwars scheuren in de was voeringen, zijn bij visitatie

ontwaard, eenelijk kalk barsten te zijn, en door het plijsteren

„geremedieert zo meede in de Commandants, ArthisLeristen en Penniste

„wooningen.

De vloer van ’t kruijt maguazijn aan de westkant, is de na

aankooning van den Arthilbery Luijtenant Strick behorr„

„lyk verhoogd.

De bedekte weegen zijn aan de ziekant, zo ook aan de Zuijd west

en gedeestelijk aan de oostkant volkomen opgevulden voorzien

met dues bankets ter breeke van drie voeten

Het Tackhuijs en Logement der Mattroosen, zijn beijdo

gevordert tot het open inleggen der solterbalken, zijnde het

„Logement met twee laage verdiepenge g’erigeerd, door ’t

„gesustineerd gebrek van den Equipagd Goederen deeze keyde.

opzigter aan de nog benodigde bergplaatsen voor de Hengij en

verdere Equipago Goederen: deeze beijde Gebouwen zouden, reeds

langd voltooid zijn, maar ’t gebrak aan de nodige balken, heeft

zulks verhindert, die bekomen zijnde, binnen Een oo twee maan„

der

o

0

de

verde

opa.

de zo

zal

6e

gel

1024:

verder