closeTerug naar inventaris

Transcriptie

en

u

0

46

is afgenomen.

§ 351:

Dan daar ons ter zelven dage bjeen ander Werigt van den

waer aan die van ’t oostzydze

Maguazijn

Capitain van Guericke in den Luijtenant der Arthillerij

Thomas Magnus Strick onderteekend en gedient, te ken

nen wierde gegeven, dat de verminderde kragten van het kruijt

in het oost zijder Maguazijn, is toe te schrijven om dat de Muu„

„ken van binnen nog niet droog genoeg zijnde, de koude en vigtig„

„heijd door de hette der zome na binnen gebreeden word, en van

En die van de West zijdse moe„

de westzijde, om dat de vloer van dat Maguazijn nog niet

ten worden g’attribueert

opgehoogt is, maar meestendeels eijter aan de swaare teegen

Mouson en de slegte gesteldheijd van veele vaten in de beijde kruijt,

„huijzen, welke bij vogtig weer sweeten en veel schade aan het

kruijt toebragten, waar door het in kragten moeste afneemen,

hoope dat dezelve weder doo

dog volgens sustenue der berigtens:/ door eenige behandelingen Wee„

eenige handeling in een goede

staat zullen geraken.

der in een goede staat te brengen; zo kunnen wij van onze zijde niet

anders doen dan dit alles onder het oog van uw Hoog Edelens

Aanbieding den Berigten.

te brengen onder reverentelijke aanbieding van de deswegens inge„

komene berigten.

352.

5

Terwijl wij nog bij deesen tot elucidatie van uw Hoog Edelens

beveeling wat streck onder

zijn aommistisatie heeft over„ moeten aanhaalen, dat den Luijtenant der Arthillerg Thomas

genomen.

Magnus Streck onder zijne administratie heeft overgenoomen

het Nieuwe kruijt Maguazijn aan de oostkant met 172: vaten Buskuijt,

welke tot dus verre onder het op en toezigt mitsgaders veramt„

„woording