closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 353:

hier vooren reets vermaan ge„

daar

§ 354:

wat op reekening van specerij

aistrictie zijn afgeschreeven

§ 355:

Ook 15½: lb: nat geworden bus„

kruijt van Manipa:

„woording van meermelden Capitain van Tuerieke gelaten

zijn.

onder

Timmeragien Alparatum

voor ditmaal niets te bedeelen zijnde boven het geene in het hier voore

teeds ampel beschreeven berigt van den meergereptend Capitain

van Guericke voorkomt, treeden wij

Tot het Hoofdeel van

Jn: en Afschrijvingen, dewelke bestaange

hebben, in

12: karikams kleens

25: Parkings en

388: kannen Arak, die door de Extirpateurs der specerij Boomen

aan de Noord Cust van Ceram, aan de Alfoeren gespendeerts en bij

Resolutie van den 28: Julij, op reekening van distructie der spe„

„cerijboomen afgeschreeven zijn.

Op den 15: Augustus, hebben wij meede op evengemelde teeko„

ning laaten afschrijven.

15½: lb: buskruijt, door den Resident van Manipa aan bovengem:

Extirpateurs verstrekt en natgeworden

6