closeTerug naar inventaris

Transcriptie

§ 356

Op onkosten ordinair taar

dit Hoofd Casteet verbruijk„

te 2492: lb:

§ 35

ook het geene wat bij de in

tert Gen vaartuijgen in een Jaar

verspelt en verbruijkt zijn

47

Gelijk meede op onkosten ordinair het verbruijkte en verschoo„

tene aan dit Hoofd Casteel in een rondjaar bestaande in.

2492: lb: Buskruijst, blijkens specificque reekening van den

Arthillerij Luijtenant Streck

op evengemelden datum hebben wij op voorsz: reekening ook moeten

laten afboeken het geene in eer rondjaar verschooten, verspilden

verbruijkt is, op de ondervolgende Pantjallangs, als:

Op de Expeditie

57:½: lb: Buskruijt

op de Vriendschap,

113: Buskruijt,

5: P„r Druijven van 2: lb:

15: scherpe Pattroonend en

9: - Rondscherp van 2: lb:

op de Willem,

184: Buskruijt,

13: p„s scherpe Pattroonen,

7: Rondscherp van 3: lb:

3:

Druijten van 3: en

3: Booken Cardoes Pappier

Op de Delft

63: lb: Buskruijt

En dan nog boven dien op voorigngd Lasten

90: lb: Buskruijt

6: p„s Rondscherp van 2: lb:

8: