closeTerug naar inventaris

Transcriptie

8: P„s Rordscherp van 1: lb.

6: Druijven . . 2:

8: _:o . 1: en

395:„ Loode snaphaan koogels

§ 358:

zo mede op de ordinoire Last reeckening

En op ordinaire Lasten 1: vij„

gerteuwen dies dreg van de Pan„ V

Anker of vijger Touw, dik 9: duijm en Lang 135: â 140: davemo

tjalling de Expeditie

van de Pantjallingde Expeditie, dewelke met de daar aangekoorende

ijzer dreg van 580: lb:, door een swaare storm te deeser rhiede zijn

verzooren geraakt, navolgens ingekomene en beEdigde Attestatie

Op den 30: Augustus

§ 359:

De gepermitteerde spillagie op het verstrekte uijt de Negotie Pack„

de gepermitteerde spillagie

huijsen, behalven het specken Vleesch, tat volgens de Jongste ordre

aan den Hoofd deministra„

„teur

aan den Hoofd administrateur uijt Cassa voldaan is

Op den 10: September:

§ 360:

550. gemaakte Cardoesen door ondersom onbequaam geraakt,

de intext gen Cardoesen en

mistsgaders

schroot van Saparoua

250: lb: schroot, ten Comptoire Saparoua op diverse bekruijsingen

verstrekt en verbruijkt, doch vergeeten afte schrijven, hebben wij

het hoofd BBlondell, op zijn versoek qualificatie verkiend,

om de eerste op voorjaarige onkosten afte schrijven, docch de

andere, als ongetaxeerd voortloopende bij die boekjes voor„

taan uijt te laaten en voorts nog

1: sComp=s slavin, door ouderdom alhier in ’t slaven quar„

ben overl sComp„s slovin

„tier overleeden.

BeLastingen

1

te

de.

aan

afg.

„9

der

Hee