closeTerug naar inventaris

Transcriptie

„de

n

ie

t

ge

48:

§ 30 Belastingene vergoedingen

valt niets te noteeren

geene Hoff=e uijtleeverende vereijscht onder.

§ 362:

Administratien de aan haaling dak wij

Twee overleeden Te Commit„

idoor het overleijden, van Twel Gecommitteerdens, weeder

teerdens met andere gesupteert

andere in hun plaatse benoemd hebben.

168.

Den Generaalen Opneem no aeser

nade ordre gedaan en de Be

rigten Gerecolteert

tie onder ultimo Augustus Jongstleeden in alle adminis„

tratien gedaan, en de Berigten daar van na de ordre gerecolleert

zijnde hebben wij dezelve in handen van den Hoofd Adminis

dezelve ter Confrontatie

aan den Hoofd administrateur

trateur gesteld, ter Confrontatie teegens de restanten bij de

afgegeven.

Boeken, om ons daar na van zijn bevinding te dienen van

berigt in scriptis.

§ 364:

Bij den Jongsten opneem der wapenkamers Goederen onder

ontackte erreuren en te kort

anderen

kooming in de wappen kamer

1d: P Raschaamen Wier Lade Goutten alsa op beqaaaen

_:o

146.

die Laboreeren aan diverse defecten als

Iannen Haanen &=a

142.

D=o zonder slooten

14:

_=o Enkelde Loopen de zonder iets, en

29:

_=o die ten eenemaal onbequaam zijn bevonden

weesende, is den Baas dier winkel Iacob Botten door den eerst„

den Baas deswegen door den

Heer Gouverneur onderhouden

„geteekende daar over op t ernstige onderhoudende en gelast ge„

„worden, om zich daar omtrend voldoende te verantwoorden:

welke