closeTerug naar inventaris

Transcriptie

in

50

wapenkamer, onder het op en toezigt gesteld worde, van een man

die bij deeze administratie geen eige belang heeft; hebben wij intus„

schen het opzigt over die winkel aan den Capitain militair van

den Capitain van Geurich

als opzigter der wapenke

venricke, als Commandant der Militie opgedragen, en zulx ver„

mer gesteld

trouwen we zal almeede UW Hoog Edelens gunstige goedkeu„

„tinge verdienen..

De onbequaame Goederen welke in diverse Administratien in

N 371

Notitie der in een Rondjaar

een rondvaar onbruijkbaar geraakt zijn en thans met de Tantjal„

onbequaam geraekte goe„

„deren.

„lang Delft uw Hoog Edelens reverentelijk worden teege„

„zonder bestaan in

10. P„s kant bitels

20: P„s kanonbooren

24:

Kopere Laedpriemen

4: Pomp Schulpen ord=e

13: Aregaars inz

4:

Timmermans dissels

8: Blok Scharven

vijlen inz:

523:

1:„

hiuwers granadiers

4: Buijgtangen.

27:

Hasfuurs glazen.

34: Boor ijzers inz=t

5

kuijpers schaef

1

2: Kuijpers dissele

snaphaan Loopen met dies slooten

31

1. Dommekragt

18: Bajonetten

Handzaegen.

2:

Atrm vijfen

11.

Haelmessen

5:

Bankschroefen

3:

2:

kerf of Timmermans bijlen

Schaf bytel

1.

vunrsteenen

583:

Metaele kloken, als

2:

Inij ijzers met zijn tappen

3:

1: van ’t Comptoir Bouro weegt 29: ld:

Holle of ronde schaef

1

416

guarnizoen

1

1: paer Ploeg schaef

4: p„s ijzere dreggen inz als N:o V: weegt

1: p„s Trek Zaeq

bijten de

130: N: 2: 160: 3: 315:4: 390: of

1: Ploeg met zijn: ijzer

kast

te za men 995: lb:

2: gemeene Compassen

3: bosen Harte beeste hoorns weegt 410: id:s

2: gudjes en Vermoortjes.

De