closeTerug naar inventaris

Transcriptie

13:4

§ 375.

de winsten van de Lasten gede„

traheert.

§ 376

Aantooning hoeveel de Laste

boven de bepaling is gesteegen

§ 377:

zo als nader blijkt uijt de in

hert gresereerde vergelijk der

Lasten en winsten

wissels in dien tijd gesommeert ƒ 63732 —8:—

of insgelijks

meer

minder dan a.o vergange ƒ 9533:13:8:

leyde voordeelige posten te Laamen ge„

doet Tien

H tott Welke, van ihaerdekan afgetrokken zijnde Consteald, dat

de Lasten in dit Jaar minder bedraagen hebben ƒ 28559: 6: 12:

en ut het Ambons Gouvernement op zich zelfs voor

de Maatschappij in: dit Jaar een Lastpost is gebleeven van

ƒ152698: 4:8:

Bij de Memorie van menage zijn de Generaale Laaten voor

dit Gouvernement bepaabde op ƒ 177342:—: begsun bstraheerd

van de hier vooraangehaalde, aantoonen dat de Lasten in ’t Generaal

deese bepaaling hebben gesurmonteerd ƒ 39088: 5: 8: . dan wes na

aftrek van het bekostigde aan de Gebouwen de Krnijsen

Expeditie ongelden, item de jntrest teekening maar ƒ25902:9:12:

meerder dan gemelde Memorie van menogie disteerd.

Welk een en ander distincter aanwijst, het onderstaand:

Vergelyjk