closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Vergelijk der Lasten en Winsten van A:o 178 7/8. tegens die van ’t Gepasseerde

Boekjaar 178 8/7:

De gezamentlijke Lasten bedragen in dit Boekjaar 178 7/8:

ƒ 216430:

5:8

En hebben in annopassate Gezommeert

235455

18:12:

Lasten

Dus deesen Jaare aan minder

ƒ19025:13:

De winsten bedragen in dit Jaar 170 7/8.

ƒ25267:

17:

En hebben in ao passati Gerendeert

17179

16.4

Dus in deesen Iaare meerder

8088:

1:4.

'S Lands Inkomsten

Hebben in dit Jaar afgeworpen

ƒ38317:

12:8:

En rendeerenden in A:o passato

35435

7:12

ƒ2882:

Teld aan meerdere Inkomsten

4:12.

Reekening van agio opgetelde Wissels

Heeft in dit Jaar bedragen.

146:

10:8:

En in anno passato afgeworpen.

158:3.

3:

Dus deesen Jaare minder

12:8

1436.

De mindere agio opgetelde Wissels van de meerdere Inkomsten gesub„

straheerd toond een verschil ten Goede aan van

1445.

124.

De meerdere Inkomsten bij de meerdere winsten te zamen Genoomen werden de

doed zien dat

dit Jaar voordeeliger is dan ao passato.

ƒ9533:13:8:

De meerdere winsten en Inkomsten bij de mindere Lasten Gevoegd zijnde vertoond,

dat laatste of Lasten

dit Jaar minder bedragen hebben aan in Arpo

ƒ 20559

6:12

De Generaale Lasten over de Gantsche Provintie Amboina bedragen in dit boek„

Jaar 178 7/8.

ƒ 226430.

5:8:

Dog hier van Tesubstraheert wordende, als

Het opbouwen der Nieuwe Fortificatie werken to„

van deese twee eerste posten word ƒ 8341

7:12.

bij de memorie van Manage Geen

speciaale mentie Temaakt, toewijs

de Laste zedert Hun Hoog Ede„

lens. ordre van den 23: 7ber:

Ao 1755: altoos Batavia

Kruijs en Expeditie ongelden

pis aangereeknt, vorg„

522:

1:

ingevolge Hoogst der

zelve marginase dis„

„positie op de Bevinding der

Nngotie Boeken deeses Gouverne„

ments d A:o 177 /80. onder de gezamentlyke

Intrest Reekening op diverse Capitalen

Lasten moeten afgeschreeven worden.

4322:

13185:

15:12

Deze van de Tezamentlijke lasten afgetrokken werdende toona aan dat delasten niet meer bedragen

als

ƒ203244:

9:12:

Bij de memorie van minagd voor alle de ordinaire Lasten Gesteld,

177342:

Hier uijt blijkt dat oo ordinaire Lasten op zig zelfs meerder bedragen dan waar

9:12

ƒ 25902:

op dezelve bij de Memorie van Menage Gesteld zijn

Dog Amboina op zig zelven Genoomen is een Paspost voor dC: Comp in ait jaar gewrest van

ƒ152698:90

Generaal vertoog

§378: In het breede te zien bij het

Generaas