closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2698:9

3: 13: 8:

8559: 6:1½

52

Caneraar Vertoog te lan n de letr en ven ten de

trocken uijt de afgelotene Negotie Boeken deses

Gouvernements de A:o 178 7/8.

Geconfronteerd tegens die van Ao 178/7, met aanwijsing waar uijt de vermeerdering

en vermindering, haaren Oirsprong genoomen heeft;

Namentlijk,

Amboina aan ’t Hoofd Kasteel

De Lasten hebben in dit boekjaar off 178 7/8. bedragen met

162742:

5:12.

intrecking der intrest penningen

178121

11.12.

En in Anne 178 6/7. wel

6.

15379

Dus: thans minder

Daar en teegen hebbende winsten en Inkomsten

item Reeken van agio opgeteede wissels in

Ao 178 6/7: gesommeert

63736

8

54198

En in A:o 178 8/7: wel

7:

9533: 13:8

over July deeze Jaare minder

De emindere Lasten bij de meerdere winsten en Inkomsten item

Reeken van agio opgetelde wissel te zamen genomen toonen aan det

ƒ 24912: 19: 8

hoofd Casteel voordeelige is aan A:o 178 8/7: een bedragen van

Off Anders op Zigzelfs

5:12:

162742.

De Lasten hebben in A:o 178 7/8. bedragen

En de winsten en Inkomsten item telk van Agio

opgestelde wissel

63732

1

zo dat Ambon meerder Lasten dan winsten heeft

gehad

ƒ 99010.

3:4.

Suparoua

13556

2: 8:

De Lasten dio in A:o 178 7/7: beliepen

12924:

2:

Hebben in A:o 178 7/8 gesommeert

632

Dus Jongst minder

D

winsten op de verstreckte soldijen en verdebiteer

3: 0

482.

de Rijst zijn dit Jaar Groot

7:4

548.

En hebben in A:o 1788/7: afgeworpen

66.

Gevolgelijk in dit Jaer minder

Also dit Comtoir in dit Jaar integenstelling

565

van A:o 178 5/7. voordeeliger is

verte

8.

3:12:

16:12: