closeTerug naar inventaris

Transcriptie

2: 4.

4.

53

Paricque

De Lasten zijn in dit Jaar off=o A:o 170 7/8: Groot

5000

En hebben in A:o 178 6/7: bedragen

5965

12

17:

Dus desen Jare aan minde

lasten

959

14:12:

De winsten van dit boekjaar A:o 1787/8. Commeeren

316:

12:

tot

346.

8

17:

En in A:o 178 5/7: afgeworpen

30.

16:2

Dus dezen Jaare minder winsten

is

waar uijt blykt dit Comtoir in vergelijk van A: p:o voordeeliger

18:

1 ƒ926.

Off anders en opzig zelfs

De Lasten zijn in dit Jongst afgeslootene boekjaar

5006: 3:

316

En de winsten sommeeren

2.

4790.

voor dE: Comp: blif: ven

Verhoond dus dat dus dat dit Comtoir een Lastpost

2: 4.

Bouro

7513: 5: 8:

De Lasten in A:o 178 7/8. zijn geweest

6953: 11:4:

Een hebben 178 5/7 bedragen

14.4:

559:

Over zulx aan meerdere Lasten

13:

191:

De winsten van A:o 178 8/7: waeren

176: 11:—.

En hebben in A:o 178 7/8: maar beloopen op.

2.

15:

dus nu minder

574: 16:4:

De volgelijk dit Comtoir dezen Jaere nadeliger

off Anders en opzig zelfs

7513: 5: 8:

De Lasten van dezen Jaare zijn Groot

Terwijl de winsten van het opgeld den verstrekte

176: 11:—

soldien, bedragen

7336: 14:8:

d. E: blyft van

Dus vertoond: dat dit Comtoir een Lastpost voor

Manipa

16:12:

10116:

1

De Lasten in A:o 178 1/5: beliepen op

1:8.

10802

Hebben in A:o 1787/8: off Jongst bedragen

685: 4:12

Ergo dit boekjaar meerder Lasten

8.8:

459

De winsten en Inkomsten hebben in Ao 170 7/8: bedragen/

19:8:

481

En in het boekjaar in A:o 178/8 monteeren dezelve

22

11.

Dus dit boekjaar minder

Alzo dat dit Comptoir in vergelijk van Anno 178 /7:

707: 15:12:

Nadeeliger is geweest een bedraagen van

o

3.