closeTerug naar inventaris

Transcriptie

E:J: anders opzig Zelfs

De Lasten in dit Jongste boekjaar zijn Groot Geweest

10802.

En de winsten en Inkomsten

459

Over zulx is dit Comtoir een Laotpost Geweest

De Generaale Lasten van de Gantsche Provintie

Hebben in ait Boekjaar 178 7/8. bedraagen

216430

En in het boekjaar van A:o 178 /7.

235455:

dus en dit Jaar minder

Daar in tegen hebben

De Generaale winsten en in komsten item reekening

van agio opgetelde wissels in A:o 1788: gesommeert

63732.

En in het boekjaar van A:o 1788/7: wel

54198:

Alzo Jongst meerder

Daar door is het Gouvernement van Amboina

in dit Boekjaar off A:o 1787/8: integenstelling

van A:o 1706/7: Voor deeliger gewerden

Anders opzigzelfs

216430.

De Generael Lasten hebben in A:o 178 7/8: bedragen

En de Generaale winsten en Jn komsten item teeck: van

631738:

agio opgetelde wissels

dat ’t Gouvernement van Amboina voor de Maat„

Zo

schappij in zig zelfs een Last post is gebleeven

En in Comparatie tegens de Memorie van Menage de

177348

Generaale Lasten die daar bij zijn bepaald op

216430:

Hebben in dit boekjaar 178 7/8: bedragen

over zulx meerder

Transporteere

18.

8:1.

van

10342: 13:

Van Amboina

5:8

18:12:

19025:

13:4:

8

7:

9533

28559:

152698:

39088:

5: 8:

8

van

8:

3

13

5:

58:

6.12