closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Pr Transport

De winsten en inkomsten die daar bij gecas„

culeert zijn op

66000

Hebben in dit afgeloopen boekjaar maar afgeworpen

63732:

erzulx minder

„Waar uijt blijkt dat dit Gouvernement zo aan meer

„dere Lasten als mindere inkomsten in vergelijk van

het daar voor bepaalde veragtere is

De Generaale Restanten die onder ultimo

Augustus 1787: bedragen hebben

671924

zijn onder ultimo Augustus 17878.

633440.

En alzo desen Jaare vermindert

Terwijl de Crediteuren Welke in A„o 178 5/7:

bedragen hebben

ƒ120342:3: 8.

Iongst Vermindert zijn

totƒ 91476:

De Generaale Lasten in ’t Boekjaar van Anno

178 7/8. lo aan t Hoofd kasteel als op de buijten Comtoiren

en Posten gevallen bedragen wet intrekking der

intrest penningen volgens Haar Hoog Edelhee„

„dens g’Eerde marginaale aanteekening op de

216431

bevinding der Ambonse Negotie Boeken van A:o 178 /1:

63732

En de winsten en inkomsten maak

n den voordelen

Dus aan meerdere Last

235455:

De Lasten hebben mt Boek jaar 178 8/5: gerendeert

54198

En de winsten en Inkomsten

Dus zijn de Lasten de winsten en inkomsten doen

te boven gegaan

Welke integenstelling bij die van deesen Jare doek

zien, dat dit Jaar voordeeliger is

tot

3

tot

5:8

8:

18:12:

7:

12:

4

8.

54

39080

2267:

41356:

38476.

152690.

5:

181257

11:12:

ƒ 28559: 6:12

5:8.

19:8:

5.

8.