closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Anders

5:8

216430:

De Generaale lasten bedragen in dit boekjaar 178 7/8.

12:

18:

235455:

En hebben in 178 6/7: Groot geweest

19025:

tot

Dus Jongst Vermindert

Daar en teegen bedraagen de winsten en Inkemsten item

8:

63732:

teek: van agio opgetelde wissel in alt Jaar

54198.

7:—

En in A:o 178/7. zijn dezelve

13: 8.

9533:

Over Zulx t Jongste Jaar meerder

Die Meerdere winsten en Inkomsten bij de mindere Las„

ten gevoegd zijnde doetzien dat dit Gouverne„

6.12.

28559:

ment dezen Jacre voordeeliger is dan het Jaar bevoorens

152640:

5:—

Blijven de opzig zelfs Egter een Lastpost van

op

Van ieder Comtoir

Aanwijsing der Generaale Lasten

zig zelfs, met de reeden waar door dezelve vermeerdert en ver„

„mindert zyn, in het Boekjaar 17878: bij Confrontatie teegens

die van Ao 178 /7. te weeten

Anno 178 7/8.

Lasten in

Meer der

A„o 178 7/8.

A„o 178 7/2.

Minder

Amboina

6:

15379:

11:12ƒ

5:12:ƒ

178121.

ƒ162742:

Deze minderheijd is hoofd

zakelijk te weege gebragt

zo door minder verstrec„

king van Tagie aan de die„

naaren, scheeps soldijen,

onkosten van scheepen en

Hospitaals ongelden, als

minder verbruijkte bouw

stoffen tot t fortificatie

werken geene afschrijving

van ingekogte gebouwen

gelijk in do passatoplaats

gehad heeft voorts door minder onbe„

kwaam gewordene goederen item

minder afbetaalde intrest penn„

terwijl de steek: van Condentnatie

en

Transporteere

ƒ 162742:

4

5:12 ƒ 178121

11

12

1

15379:

13: