closeTerug naar inventaris

Transcriptie

178/

Pr Transport

en Confiscatie item onk: van ’sComp:s

Lijl Eijgenen ookiets tot dezo verminder„

„ot Lasken heeft gecontribueert

Saparoua

Te weege bragt door minder verstrek„

king van kost penningen en Randzoenen

aan de Dienaaren item de Gagie aan

dezelve terwijl de mindere afschrij

ving van de onbequaame Goederen, ook

al iets tot deze Vermindering toegebragt heeft

Htila

Schoon de Lasten van onte: Extra

ordinairs, en Timmeragie en Re„

„paratie iets meerder dan in Anno

passato bedragen hebben, zijn de overige

egter vermindert door de vermin„

dering der dienaaren, en minder on

bekwaame gewordene: goeveren en

A Suijten

Haroeko.

De Deminutie hoofd zakelijk door

minder afschrijving der onbequaame

Goederen dan Aop=m minder verstrec„

king van soldijen zo Europeese als

inlandse schoon de reek: van Extra ord

iets meerder bedragen heeft door de

verstrekking van Extra Randz: aan

de gemeene Militairen

Transporteere

193100

Lasten in

A:o 178 7/8:

van Ao 178 /7:

162742. 5.12ƒ 178721. 11:12

12924:

2:

13556: 2:8„

11005: 15:—„

13020: 17:4:

6436

12:1.

7721

15:1

212419

13.

8„

ƒ

19311

Minder

1537.9:

632.

2015:

1284

17.

2

8

12:

6:

8.

4:

55

A=o 178 /8.

Meerder