closeTerug naar inventaris

Transcriptie

Transport

Laricque

schoon de Lasten van Onkosten Eytra

en Randz: Ord=e item Europeesen en

Inlandse soldijen voor ’t Grootste ge„

deelte meerder bedragen hebben dan

anno passato zijnde overige egter

vermindert door minder onbequaam

geworden Goederen en minder vereysch„

te Reparatie aan ’s Comp„s woonings

Bouro

saccresseert door meerder verstrekte

Soldijen aan de Militairen, en een gecon

Comneerde, item de thans ingevoerde

Extra ord=e verstrecking aan de ge„

meene Misitoiren en Corporaals

Manipa

Gecauseert door de ingevoerde bytra

ordinaire verstrekking aan de mi

titoiren en meerder verstrecking

van Europeese Soldijen

Tela

Het minder van 't meerdere

afgetrocken zijnde tot

Doond aan dat de Generaale

Lasten in A:o 178 7/8: minder zijn dan

die van A:o 178 5/7. een tantum van

Lasten

in A=o 178 1/8:

193108: 15:8

5006:

3.

7513

10802

216430: 5:0:

5: 8:„

1: 8„

in A:o 178 5/7.

212419

13:—

17

5965:

6953

11.4„

10116

16:12:

235455: 18:12:

216430: 5:8:„

ƒ 19023

13:4:

12.

Minder

19310:

959

20270:

1244:

19025

17: 8:7

14:12:

Ao 178 7/8

Meerder

559

685:

12: 4:

1244

19:

13:4

Accorleert

Aan

14:4

4:12.

19: