closeTerug naar inventaris

Transcriptie

56

Aantooning Van ieder der voorschrevend Last Reekeningen

op hun zelve met de reedenen van derzelver vermeerdering en vermindering in

A:o 178 7/8. in vergelijk tegens A„o 178 /7: te meeten

in A=o

A:o

178 5/8.

178 5/7.

Minder

178 7/8:

Zandzoenen Ordinaire

47014: 12:4„

45036

17.

1. —ƒ

1977:

Deeze vermeerdering hoofd zakelijk

geresulteerd eensdeels uijt de aan

reekening van Batavia tot randz:

voor Jen aan de sheepelingen van

de Barcq de voorzigtigheijd tot

te doen der keijse na herwaards, ten an„

deren deele van de Japanse provisien,

welke bij verveeling den wel Edele

Gstw: Heer Adriaan de Bock

Raad van Nederlands Jndia mitsg„s

afgaande Gouverneur, en Directeur

dezer provintie te beurt is gevallen item

de Hooge prijs van de aangereek: rijsten Arak

Onkosten Ordinaire

23775

a

28047:

14

12

4272

14:8„

Door een mindere afschrijving

van onbekwaam geraakte Am„

monitie en andere Goederen.

Onkosten Extra Ordinari

11937:

1.4

8349

4.

Aerkomstig uit de ingevoerde ver„

„strecking van Extra ord:e Randt

aan de gemeene militairen en Cerp=lo

Dortificatien

8341

12

7:

37157

4.

4

288.15.

16:

Deze minderheijd is te weege ge„

„bragt door dien geene afschrij

„ving van ingekogte Huijsen en brven

plaatsgevonden heeft en dit door ook min

materialen verbruijkt zyjn als

in corp:

Transporteere

91068:

8 ƒ 118590

16:4:

33088

11

3588:

5565

11

15. 4

: 4: